• ① Tìm bằng QR Code
 • ② Nhấn vào nút bên dưới *Nếu sau khi nhấn vẫn không thể tải, hãy dùng trình duyệt thường để mở trang web
 • ③ Nhấn cài đặt
 • ④ Sau khi cài đặt, Icon sẽ xuất hiện trên màn hình
 • ⑤ Lần đầu mở game sẽ hiện dòng tin này, hãy làm theo các bước sau để hoàn thành cài đặt điện thoại
 • ⑥ Nhấp cài đặt
 • ⑦ Nhấp thông dụng
 • ⑧ Nhấp quản lý cài đặt
 • ⑨ Nhấn cài đặt
 • ⑩ Nhấp:Tín nhiệm
 • ⑪ Nhấp:Tín nhiệm
 • ⑫ Nhấn Icon vào game
 • ⑬ Nhập『hb6+Tài khoản@wh8』(Ký tự viết thường toàn bộ) với "mật khẩu"